Irunon

Datu ekonomikoak

Hondarribiaren, Irunen eta, oro har, eskualdearen, eta bertako eremu eta esparruen egoera sozio-ekonomikoaren azterketa eta diagnostikoa egiten du, indarguneak, ahuleziak, mehatxuak eta aukerak identifikatuz.

Xedea du etorkizuneko eszenatokiak diseinatzen, politikak berbideratzen eta eskualdeko eta bereziki bertako udalerrietako premietara egokitutako erabaki berriak hartzen lagunduko duten informazio sozial eta ekonomiko garrantzitsua eta adierazleak ematea.

Urteko memoriak